zpět na úvodní stranu napište nám zobrazit mapu
30% SLEVY pro zákazníky P.P. a.s.
30.03.2017
..slevy jsou tady pokračují do odvolání !!!...
více
poslední volná místa !!!
06.04.2017
kurz na "domovních plynovodů a spotřebičů pod 50 kW"...
více
Další profesionální plynaři jsou na světě...
18.01.2017
aneb další kurz za námi.........
více
REVIZE A KONTROLY
PROČ ?
Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 ČÚBP. Tato vyhláška zároveň dělí revize na výchozí a provozní
 • Revize výchozí - zajišťuje dodavatelská organizace (prostřednictvím oprávněného revizního technika), před uvedením zařízení do provozu.
 • Revize provozní - se provádí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
KDY ?
Termíny jsou stanoveny ČSN 38 6405 ve čl. 28 a 29 takto:
 • Provozní revize plynového zařízení - 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele
 • Kontrola plynového zařízení - 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize
Ceny níže námi uváděné jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.
Provádíme revize, kontroly a zkoušky na zařízeních v tomto rozsahu:
 • C - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice                                                                      - na plynná paliva                                                                                                                                - na technické plyny
  E - zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů 
         -  regulační stanice bez omezení výkonu                                                                                      -  kompresní stanice
 • F - zařízení pro rozvod plynů                                                                                                                 - domovní a průmyslové plynovody - médium zemní plyn a propan-butan,                           - NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,                                   - VTL a VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,                                 - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi,                                                 - rozvody technických plynů
 • G - zařízení pro spotřebu plynů spalováním - médium zemní plyn, propan-butan
  (spotřebiče bez omezení druhu a výkonu)
ZA KOLIK ?

Zde uvádíme orientační ceny některých nejčastěji prováděných revizí a kontrol (bez DPH):

 
Popis práce Cena
Ověření technického stavu OPZ (od přípravy na plynoměr až po jeden spotřebič)od 1200,- Kč
Ověření technického stavu OPZ (od přípravy na plynoměr až po více spotřebičů)od 1500,- Kč
Výchozí revize plynového zařízení 1 samostatný byt (od plynoměru po spotřebiče, včetně tlakové zkoušky plynovodu)od 1500,- Kč
Výchozí revize plynového zařízení kotelny (včetně tlakové zkoušky plynovodu)od 3000,- Kč
Provozní revize plynového zařízení činžovního domu (od HUP pro objekt až po spotřebiče v jednotlivých bytech)od 120,- Kč za byt.jednotku
Provozní revize plynového zařízení kotelnyod 3500,- Kč
DOPRAVA PO PRAZE A OKOLÍ (k objednaným pracím) :-)ZDARMA !!!
 

Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.